Selkäuinnin tekniikka

Selkäuinti ja sen erilaiset variaatiot ovat usein kuntouimareiden suosiossa. Artikkelissa selostetaan selkäuinnin tekniikka vaiheittain ja annetaan vinkkejä selkäuinnin harjoitteluun.

Gordan Kozulj Croatia backstroke EC

Yksinkertainen tapa kuvata selkäuintia on pitää sitä selällään uitavana vapaauintina. Tämä näkökulma on varmastikin perusteltu, sillä esimerkiksi selkäuinnin potku on käytännössä sama kuin vapaauinnissa. Käsivedossakin on samankaltaisuutta, sillä se on oikeastaan käänteinen vapaauinnin käsiveto.

Selkäuinnin käsiveto voidaan jakaa kolmeen vaiheeseen:

  • Alkuveto
  • Lopputyöntö
  • Vedonpalautus

Selkäuinnin tekniikassa alkuvetovaihe alkaa silloin kun uimarin käsi osuu veteen. Mitä kämmenen asentoon tulee, se tulisi kääntää vedenpinnan rikkoutumisen jälkeen niin, että pikkurilli osoittaa pohjaa kohti. Tällä tavalla käsivedon voima suuntautuu oikein.

Vedon lähtiessä etenemään vedenpinnasta on syytä kiertää vartaloa siten, että vetävän käden kylki osoittaa lähestulkoon pohjaa kohti. Tämä mahdollistaa paremman voimantuoton ja sen, että uimarin vedon ulottuvuus kasvaa. Jos alkuvedon aikana uimari ei ole kyljellään, jotuu hän viemään kätensä hartialinjan taakse, mikä rajoittaa vetoa.

Alkuvedon jälkeen käsi viedään koukkuun vartalon vierelle, josta sitten tehdään lopputyöntö samaan tapaan kuin esimerkiksi vapaauinnissa. Lopputyönnössä kättä ei tarvitse vetää aivan suoraksi asti, jotta uintirytmi pysyisi hyvänä.

Vedonpalautuksella tarkoitetaan käden palauttamista veden pinnan yläpuolella suoraksi alkuvetoa varten. Vedonpalautuksessa käden tulee olla suorana ja kämmentä käännetään vedon aikana siten, että pikkurilli osuisi mielellään ensimmäisenä sormena veteen.

Selkäuinnin rytmistä

Selkäuinnissa rytmi näyttelee muiden uintilajien tavoin tärkeää osaa. Lisäksi vartalon suuri kiertoliike lisää selkäuinnin rytmin vaativuutta.

Potkujen osalta voidaan soveltaa vaihtoehtoisesti 4-,6- tai korkeampitahtisia potkurytmejä riippuen esimerkiksi uitavasta matkasta. Tyypilllistä on, että kevyessä kelausuinnissa käytetään ns. nelitahtipotkua.

Vartalonkiertorytmi selkäuinnissa tapahtuu siten, että vartalo kiertää lähes 180 astetta.  Palautuvan käden osoittaessa kattoa kohti tulisi uimarin olla eniten kiertyneessä asennossa. Vastaavasti alempi käsi osoittaa tällöin koukussa alaspäin.

Startti tapahtuu vedestä

Toisin kuin muissa uintilajeissa,selkäuinnin lähtö tapahtuu altaasta. Lähdössä otetaan starttipallin alapuolella olevasta putkesta kiinni ja asetetaan jalat suurin piirtein vedenpinnan korkeudelle, josta on usein paras ponnistaa.

Varsinainen starttihyppy tapahtuu taaksepäin hypäten. Tavoite on tehdä ilmassa kaari, jonka jälkeen veteen mennään yhdestä reiästä eli mahdollisimman pienillä pärskeillä.

Backstroke start at 2008 EC

Selkäuinti kilpailuissa

Selkäuinti on yksi neljästä virallisesta uintimuodosta. Uintikilpailuissa uitavia selkäuintimatkoja ovat yleensä 50, 100 ja 200 metriä. Tosin olympialaisissa ei uida 50 metrin matkaa ollenkaan. Varsinaisten selkäuintimatkojen lisäksi sekauinneissa ja sekauintiviestissä uidaan osittain selkäuintia.

Lajien keskinäisessä vertailussa selkäuinti on pääsääntöisesti kolmanneksi nopein uintimuoto. Poikkeuksena tähän on 200 metrin selkäuintimatka, jonka lyhyen radan (25m) maailmanennätys oli vuoden 2013 alussa yli 2 sekuntia nopeampi kuin perhosuinnin. Vapaauinnin ennätys tällä matkalla oli selkeästi tätä nopeampi ja rintauinnin taas lähes saman verran hitaampi. Pitkällä radalla (50m) selkäuinnin ja perhosuinnin voimasuhteet ovat taas päinvastaiset. Vertailuvuoden alussa perhosuinnin ennätys oli n. puoli sekuntia selkäuintia kovempi.

 

 

Selkäuintitekniikan harjoitteita

Selkäuintia voi harjoitella monilla erilaisilla tekniikkaharjoitteilla. Seuraavaan on listattu muutamia esimerkkejä:

  • Kylkiuinti ja -potkut: selkäuinnin potkuja kyljellään toisen käden ollessa suorana ylhäällä ja toisen ollessa kiinni reidessä. Kylkeä vaihdetaan tietyn potkumäärän jälkeen (Harjoittaa vartalon asentoa ja potkuja)
  • Yhdenkäden uinti (Liikeratojen harjoittelua)
  • Tahdistusuinti: Käsivetoja vuorotellen vaihtaen vetävää kättä käsien ollessa suorana ylhäällä. (rytmin harjoittamiseen)

Katso myös: