Lasten uimakoulut

Lasten uimakouluilla tarkoitetaan tyypillisesti n. 3-15 vuotainen lasten uinnin opetusta. Tätä nuoremmat lapset harjoittelevat usein vauva-, napero-, tai perheuintiryhmissä. Vastaavasti tätä vanhemmat pääsevät usein jo aikuisten uimakouluihin ja tekniikkakursseille.

Uimakoulut jaetaan tyypillisesti vesipeuhuihin, varsinaisiin uimakouluryhmiin, vesiralleihin ja muuhun lasten harrasteuintiin. Lisäksi ns. tekniikkakoulut lasketaan joskus uimakouluihin.

Vesipeuhut ovat tyypillisesti n. 3-5 vuotiaille lapsille tarkoitettuja uimakouluryhmiä, joissa totutellaan veteen – usein siten ettei lapselta vaadita vielä muuta uimataitoa kuin mitä matalassa altaassa tarvitaan.

Uimakoulut käsittävät n. 5-10 vuotaiden lasten uimaharjoittelun, jossa lapset usein oppivat jo vähintäänkin lyhyitä uintimatkoja.

Vesiralleissa voidaan määrittää lapsen uimataito erilaisin suoritusmerkein, jotka jakautuvat tason mukaan. Yleensä vesiralleissa on tietty määrä harjoituskertoja ja kurssi sitten päättyy suoritukseen. Virallisen määritelmän mukaan vesirallin tasoja on yhteensä 4 riippuen lapsen uimataidosta.

Harrasteryhmät ovat tarkoitettu vanhemmille lapsille, jotka eivät kuitenkaan halua liittyä esimerkiksi kilpauintiryhmiin. Lasten uintiharrasteryhmissä harjoitellaan enimmillään muutama kerta viikossa.Vesiralli on määritelmä n. 6 vuotta vanhempien lasten uintikursseille, joiden tavoitteena on harjoittaa lapsen vesiliikuntataitoja monipuolisesti. Usein vanhimmat lapset, jotka osallistuvat vesiralleille ovat 10 vuotiaita. Tosin käytännössä myös tätä vanhemmat usein voivat suorittaa kursseja.

Vesirallikursseilla harrastetaan monipuolisesti uintiurheilua. Kaikki yleisimmät uintiurheiluun kuuluvat lajit, kuten kilpauinti, taitouinti, vesipallo ja uimahypyt kuuluvat vesirallikursseihin.

Lähtökohtana vesirallikurssien suunnittelussa on lapsen liikunnallinen kehitys ja taitojen oppimisherkkyys. Harjoituksessa painotetaan teknisiä asioita sekä vesiliikuntataitoa, mutta myös monipuolisuus muiden ominaisuuksien suhteen on otettu huomioon.

Vesirallin aloitus

Suositusten mukaan vesirallit olisivat tarkoitettu 7-10 vuotaille lapsille, joilla on jo valmiiksi 25 metrin uimataito. Ikä ei kuitenkaan käytännössä ole tiukka kriteeri. Esimerkiksi 11 vuotiaat lapset voivat useimmiten osallistua vesiralliryhmiin erikseen sovittaessa. Ikää tärkeämpi kriteeri on uimataito. Tärkeää olisi myös se, ettei lapsen uimataito olisi vielä liian korkealla tasolla vesiralleja varten. On helpompi ohjata ryhmää, jossa olevien harrastajien uimataidot ovat samankaltaisella tasolla.

Vesirallitasot 1-4

Vesirallit jaetaan yleensä neljään eri tasoon, jotka riippuvat lapsen uintitaidosta. Tasoilla 1 ja 2 harjoitetaan olennaisia ns. tukitaitoja kuten esimerkiksi vartalon hallintaa tai rauhallista hengittämistä vedessä ollessa. Vaatimustaso nousee korkeammilla tasoilla vesiralli 3 ja vesiralli 4 -kursseilla. Siellä perustaitojen harjoittelemisen lisäksi keskitytään jo kokonaisvaltaisiin uintisuorituksiin.

Missä vesiralleja järjestetään?

Usein parhaita vesirallien järjestäjiä ovat uimaseurat, sillä niillä on usein Suomen Uimaliiton kouluttamia ohjaajia. Seuraavassa on lista muutamista vesirallikursseja tarjoavista uimaseuroista suurimmissa kaupungeissa: